Wikia


Prinses roos

Prinses Roos is een slimme, lieve prinses die bij ruzies dikwijls als verzoenster optreedt. Als er problemen zijn of er moet iets op touw gezet worden, werpt zij zich dikwijls op tot de natuurlijke leider en komt ze met plannetjes af. Haar zwakte is dat ze heel ijdel is en altijd zo mooi mogelijk voor de dag wil komen. Ze brengt dan ook wel wat tijd voor de spiegel door, waar de anderen, met Violet op kop, haar wel eens om durven plagen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki